Ombudsman: ‘Maatwerk nodig voor vervoer gehandicapte leerlingen’

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, concludeert na onderzoek dat er meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar school. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten op een standaard manier ingevuld. Er is weinig aandacht voor de specifieke eisen aan het vervoer per kind, waardoor problemen ontstaan en onveilige situaties.

De Nationale ombudsman deed onderzoek naar leerlingenvervoer na signalen van ouders, de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad en de FNV. Leerlingen die door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen leerlingenvervoer krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van dit passende vervoer. In de praktijk ontstaan er regelmatig problemen. Als gehandicapte kinderen worden vervoerd op een manier die voor hen niet passend is, heeft dat vaak tot gevolg dat zij bijvoorbeeld rond gaan lopen en zo gevaar veroorzaken. Niet alleen die kinderen zelf ervaren daar de gevolgen van, maar ook de andere kinderen in de bus, de chauffeur, de ouders van de kinderen en hun leerkrachten op school. Ook komt het voor dat een kind in een taxibusje terecht komt met een aantal andere kinderen. Door veel tussenstops en lange ritten zijn de reistijden vaak lang. Niet voor alle kinderen is die manier van vervoer op te brengen. Alle betrokken partijen zijn bereid om een goede invulling te geven aan het vervoer van gehandicapte leerlingen. Het komt erop aan die bereidheid gezamenlijk om te zetten in een goede werkwijze. De ombudsman doet de gemeenten elf verbeteradviezen hoe meer maatwerk geleverd kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kennis die al over het kind aanwezig is bij scholen en ouders. De gemeenten zijn ook aan zet als het gaat om het opstellen van regels voor de communicatie tussen ouders en de vervoerder/chauffeur en begeleider.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.