In 2005 is het ziekteverzuim onder het onderwijsgevend personeel (OP) verder afgenomen en is daarmee historisch laag. Het ziekteverzuim in het basisonderwijs is 5,89 procent en in het speciaal onderwijs (WEC) 6,41 procent. Ook in het voortgezet onderwijs en bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is sprake van een verdere daling. Het verzuim onder het OOP blijft echter hoger dan onder het OP.

De daling wordt veroorzaakt door een verdere daling van de duur van het ziekteverzuim. Men is over het algemeen beduidend minder lang ziek dan in het jaar 2004 (gemiddeld drie dagen korter in het PO). Opvallend aan de cijfers voor het OOP is dat de gemiddelde ziekteduur in het basisonderwijs met n dag is gestegen ten opzichte van het jaar 2004, terwijl in de andere sectoren een daling wordt gevonden. Deze landelijke verzuimcijfers worden jaarlijks door het bureau Regioplan in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW berekend. In deze eerste cijfers zijn nog geen opsplitsingen gemaakt naar achtergrondkenmerken. Het definitieve rapport, waarin deze uitsplitsingen wel aan de orde komen, wordt in oktober 2006 verwacht.

Kijk voor de volledige cijfers op http://www.vfpf.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws