Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015.
 
Van de leerlingen met een havo-, vwo- of mbo-diploma heeft in Nederland acht op de tien een baan. Over de gehele OESO genomen is dat driekwart. Ook geldt voor Nederlandse havisten, vwo’ers en mbo’ers dat ze significant hoger scoren op sociale uitkomsten: ze hebben meer vertrouwen in anderen (30 procent tegenover het OESO-gemiddelde van 18 procent), een grotere groep zegt dat er geen misbruik van ze wordt gemaakt (22 procent tegen 16 procent gemiddeld) en meer Nederlanders vinden dat ze invloed hebben op de regering (36 procent tegen 30 procent gemiddeld).
 
Hoger opleidingsniveau
Ook blijkt uit het rapport dat het Nederland goed lukt nieuwe generaties hoger op te leiden dan hun ouders. Een derde van de 25 tot 34-jarigen heeft een hoger opleidingsniveau dan hun ouders. Het OESO-gemiddelde is 28 procent.
 
Nederland is vrijwel het enige land in de OESO waar bijna alle kinderen op hun vierde al naar school gaan en het verplichte minimum aantal lesuren is hoger dan in andere OESO-landen. In het primair onderwijs is dat in Nederland 940 uur per jaar, tegenover 804 gemiddeld in de OESO-landen, en in het voortgezet onderwijs is het 1000 uur per jaar tegenover 916.
 
Oude docenten
Het lerarencorps in Nederland is relatief grijs. Ongeveer de helft van de docenten in de bovenbouw van havo, vwo en in het mbo is boven de 50. Elders in de OESO is dat een derde. In het po is 40 procent 50+, gemiddeld over de OESO genomen geldt dat voor 30 procent. Aan de andere kant zijn er in Nederland veel jonge leerkrachten: 18 procent van de leerkrachten in het po 30-, terwijl dat over de OESO als geheel 13 procent is.

Links

Gerelateerd nieuws