Oekraїense schooljaar stopt al eind mei

In Nederland zijn de centrale examens gestart. In Oekraїne duurt het schooljaar tot en met 31 mei en start de zomervakantie dus veel eerder. Voor scholen die Oekraїense leerlingen opvangen is het dus raadzaam tijdig hierover te communiceren. Het ministerie van OCW heeft meer informatie hierover – en over andere onderwerpen als examens – gepubliceerd op een Oekraїens-Engelse site.

Omdat het schooljaar in Oekraïne veel eerder eindigt, is het belangrijk ouders en leerlingen hierop te wijzen, zodat deze leerlingen geen onderwijs missen. Veel leerlingen volgen online onderwijs bij hun Oekraïense school. Dit programma houdt dus ook op per juni.

Ook op gebied van het examens is het anders geregeld in Oekraїne. Leerlingen die uit dit land afkomstig zijn leggen eind mei examens af. De Oekraïense overheid organiseert dit jaar geen centrale examens, maar scholen die (afstands-)onderwijs bieden, mogen zelf bepalen of zij wel of niet eigen examens of eindopdrachten afnemen. Nederlandse scholen kunnen Oekraïense leerlingen helpen door ze op school de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de Oekraïense examens.  

Op de site van  het ministerie van Onderwijs van Oekraïne is ook informatie te vinden over het opvragen van diploma’s en certificaten.

Om het onderwijsproces op afstand op de meest handige manier te organiseren, heeft het Ministerie van OCW ook, samen met partners, een interactief schema gelanceerd met links naar materialen uit verschillende bronnen (online school, tv-lessen, studieboeken et cetera). Dit is geschikt voor alle vakken van het curriculum en wordt wekelijks bijgewerkt.

Meer informatie is ook te vinden op de site van Lowan en in de ‘handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne’.

Links