Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.

De leerlingen van een basisschool ergens in Nederland balen ervan dat de Citotoets zó laat wordt afgenomen dat de uitslag niet meer meetelt bij het advies voor het voortgezet onderwijs. Zij willen graag dat de eindtoets weer in februari wordt afgenomen. De uitslag kan dan nog meetellen bij het advies en de aanmelding voor het vo. ‘Als de toets pas in april wordt afgenomen, geeft het een enorm gedoe om nog over te stappen naar een andere school… Onze juf heeft mevrouw Bussemaker gesproken en die zei dat we het via de Tweede Kamer moeten regelen’, aldus de leerlingen. Ze voegden de daad bij het woord en schreven een mooie brief aan de vaste Kamercommissie OCW.
Deze leerlingen en leraren hebben groot gelijk. De Citotoets was een juweeltje dat we hadden moeten koesteren. De PVV had geen bezwaar tegen de toets. Sterker nog, wij zijn een uitgesproken vriend. Bij het Cito ligt een schat aan expertise verzameld, die zelfs internationaal wordt gewaardeerd.
Overal wordt het instituut geprezen, behalve in Nederland waar het onderwijsveld sinds Rutte 2 wordt gedomineerd door D66 en linkse partijen die overal schade zien opduiken aan de kinderziel. Want in de ogen van de gelijksheidsdenkers, die bij die partijen de norm bepalen, is er niet veel schadelijker dan het selecteren en determineren van leerlingen op basis van leerprestaties en doorzettingsvermogen. Het zou teaching to the test uitlokken, aldus Jesse Klaver (GL) en Paul van Meenen (D66). En dat was wel de meest perfide vorm van onderwijs die zij konden bedenken. In mijn eigen onderwijspraktijk als leraar deed ik daar veel aan, maar ik noemde het ‘oefenen voor het examen’. Míjn leerlingen waren er altijd reuzeblij mee. Het gaf ze zelfvertrouwen en rust. Niks mis mee.
In 2015 bleek dat scholen de Citoscores nog steeds laten meewegen, terwijl dit sinds maart 2015 niet meer mag. De PVV heeft gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Want het primair onderwijs kent geen eindnorm zoals in het voortgezet. Daar hebben we een mooi stelsel van landelijke examens, die voor civiel effect zorgen. Het kennisniveau van bijvoorbeeld een vmbo-diploma is gegarandeerd. Dat schept vertrouwen bij de samenleving. Alleen in het primair onderwijs kennen we dat niet.
Met het verschuiven van de afnamedatum van februari naar april – wat erop neerkomt dat het vervolgonderwijs de behaalde Citoresultaten wordt onthouden – mist het vo een objectief oordeel over de leerling. De leraar bepaalt en die doet dat te vaak vanuit een te begrijpen overpositief oordeel. Soms omdat de ouders druk uitoefenen, soms omdat leraren schroom hebben om kinderen teleur te stellen. Vooral startende leerkrachten bezwijken onder de druk van ouders, zo blijkt uit onderzoek (Gaikhorst, UvA, 2014).
Logisch dus dat scholen zoeken naar alternatieven zoals toelatingsexamens. Want verkeerde matching met het vervolgonderwijs leidt tot een sluipende ramp die vele malen schadelijker is. Maatschappelijk, maar ook op het individuele niveau van de leerling. Concreet leidt het tot onzekerheid, chaotische leerlijnen, afstromen, zittenblijven, teleurstelling en vertraging van de ontwikkeling van talenten. Dát is pas schadelijk. Leerlingen en leerkrachten vragen nu zelf om het afnamemoment van de toets weer naar februari te verschuiven. Laten we dat doen. Dan zijn we verlost van die kunstgrepen om via een omweg toch aan een objectief beeld te komen. De Citotoets brengt rust en zekerheid. Voor leerlingen, ouders, de leraar en voor het voortgezet onderwijs. Dat is een win-win-win-win-situatie. Mooier kan het niet.

Reageren?
Mail naar h.beertema@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd