Voor de Klankbordgroep schoolleiders van OCW zoekt de directie PO nieuwe leden. Thema’s als curriculumherziening, eindtoets, werkdrukakkoord en lerarentekort komen aan de orde. Schoolleiders po kunnen zich tot 3 december hiervoor aanmelden.

De Klankbordgroep is een van de initiatieven van OCW om blijvend in contact te zijn met het werkveld. Schoolleiders spreken dan met beleidsmedewerkers die aan diverse thema’s werken. Zij leggen een vraagstuk voor, toetsen een beleidsrichting, of zijn benieuwd naar de ervaringen rond een bepaald onderwerp. Daarnaast is er ook ruimte voor de klankbordgroep om gezamenlijk onderwerpen te agenderen vanuit het werkveld.

OCW zoekt schoolleiders met een kritische en constructieve blik, die wat te brengen en halen hebben. Belangstellenden kunnen voor 3 december een mailtje sturen naar: schoolleiderspo@minocw.nl

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd