Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen met betere loopbaanbegeleiding zorgen voor een betere doorstroom en aansluiting tussen de verschillende onderwijssoorten. In een brief aan de Tweede Kamer maken zij op 29 september de plannen voor de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding bekend.

Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze na het vo. Bij goede loopbaanbegeleiding krijgen jongeren inzicht in hun kwaliteiten, motivatie en interesses. Daarnaast krijgen ze een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief. Minister Bussemaker maakt vanaf 2018 vanuit het studievoorschot een bedrag oplopend tot 30 miljoen euro vrij in 2015 voor het hoger onderwijs om regionale samenwerking met scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar onderwijs vorm te geven.

Van de basisschool tot en met het hoger onderwijs moet goede loopbaanbegeleiding en – oriëntatie geregeld zijn. Voorwaarden daarbij zijn goed uitgerust onderwijspersoneel en overeenstemming wat deskundige loopbaanbegeleiding is per onderwijssector, zodat scholen en instellingen hierop kunnen sturen. Het ministerie van OCW gaat dit de komende tijd met de onderwijssector uitwerken. Begin 2017 start een expertisepunt voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding voor en door scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie gaat nadrukkelijk toezien op loopbaanbegeleiding als onderdeel van de onderwijskwaliteit.

Links

Gerelateerd nieuws