OCW publiceert huisvestingstips buitenschoolse opvang

 

De vraag naar buitenschoolse opvang (BSO) stijgt. De huisvestingscapaciteit van de opvang neemt echter niet snel genoeg toe om wachtlijsten te voorkomen. Hierdoor groeien de wachtlijsten. Kinderopvangondernemers, scholen, gemeenten, maar ook andere betrokkenen als woningbouwcorporaties spannen zich in om uitbreiding van BSO-locaties mogelijk te maken. In de praktijk ontstaan vaak slimme en creatieve oplossingen om nieuwe huisvesting voor BSO te realiseren. Het ministerie van OCW heeft op basis van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden een brochure uitgebracht met zes tips om buitenschoolse opvang te huisvesten.

U kunt de brochure downloaden in het dossier Opvang. Meer informatie (praktijkvoorbeelden) is te vinden op http://www.schoolenopvang.nl/, waar ook andere aansprekende oplossingen voor nieuwe BSO-locaties gemeld kunnen worden.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.