Op 1 februari 2021 trad de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking. Bij de werving voor nieuwe scholen ging het soms niet helemaal goed. OCW grijpt in.

Als je een nieuwe school wilt oprichten, zul je moeten aantonen dat er voldoende belangstelling is voor die nieuwe school. Ouders kunnen bij DUO een intentieverklaring indienen waarin ze aangeven belangstelling te hebben voor een nieuwe school.

In de praktijk blijkt dat er wervingscampagnes worden opgezet waarbij ouders een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, waardoor het belangstellingsbeeld niet meer zuiver is. Denk aan onder andere een loterij voor kinderen waarmee leuke prijsjes zijn te winnen, of het bieden van garantie aan ouders dat hun kinderen straks 100 procent zeker terecht kunnen op de nieuwe school of op de kinderopvang. Dat mag niet meer. OCW heeft de regels aangepast in de Regelingen voorzieningenplanning PO 2021, PO 2021 CN, VO 2020 en VO CN 2020.

OCW gaat niet actief controleren, maar is afhankelijk van signalen van anderen. Als er in je omgeving dus op oneerlijke wijze geworven wordt voor de oprichting van een nieuwe school, kun je OCW daarvan op de hoogte brengen. De minister kan vervolgens besluiten om álle ouderverklaringen niet mee te tellen bij de belangstellingsmeting. Het werven van ouderverklaringen blijft natuurlijk wel toegestaan. Daarbij valt te denken aan flyeren of het gebruik van promotiemateriaal. Hierbij wordt immers geen directe beloning in het vooruitzicht gesteld voor het verkrijgen van ouderverklaringen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl