Op scholen waar vluchtelingenkinderen worden opgevangen is heel wat te zien. Op vele manieren spannen leidinggevenden en leraren zich tot het uiterste in om goede opvang en goed onderwijs te verzorgen. Passend bij de leerlingen, maar ook passend binnen de eigen school. Het veilig voelen is een basisvoorwaarde om te komen tot een goede ontwikkeling en leren. Daar wordt dan ook primair op ingestoken. Niet altijd makkelijk, want sommige kinderen zijn getraumatiseerd. Ook leidt de plaatsing van vluchtelingen of de voortgang in procedures vaak tot verhuizingen en dus meerdere scholen in korte tijd. Dat is verklaarbaar, maar bepaald niet in het belang van de kinderen.

Gelukkig is er in Nederland al best veel expertise op het gebied van Nederlands als tweede taal en ook in het opvangen van leerlingen met andere culturele en onderwijsachtergronden, problemen of trauma’s. Dit is alleen niet altijd bekend of beschikbaar op elke school. Soms zijn er onnodige belemmeringen zoals vervoersproblematiek, financiële knelpunten door onduidelijkheid of complexiteit van wet- en regelgeving, en verwarring over het onderscheid tussen migranten, vluchtelingen, statushouders en instromers.

Europa is in rep en roer. Niet alleen is het steeds moeilijker om de enorme toestroom van vluchtelingen op een goede en menswaardige manier het hoofd te bieden, ook de recente aanslagen maken veel en diepe emoties los. Bij leerlingen, in scholen, in de maatschappij. Deze zijn complex en niet makkelijk te duiden, laat staan te hanteren. Scholen doen er alles aan om hun verantwoordelijkheden op te pakken. Jonge mensen zijn zo kwetsbaar, maar ook zo beloftevol. Alles wat wij ze kunnen bieden, bepaalt hun toekomst. Keer op keer wordt door scholen aangegeven dat er geld ontbreekt om voldoende professionals in te zetten, juist voor de integrale aanpak van onderwijs en zorg.

Het is weer december. Een maand van cadeaus en feestelijkheden. In het onderwijs wordt dringend gevraagd om te investeren in leerlingen. Direct en in het hier en nu. Dat is wat anders dan vragen om cadeaus of zomaar wat strooien met geld. Het gaat over ieder kind een kansrijke toekomst geven. Eens kijken of dit ‘handschoentje’ door de politiek wordt opgepakt. _

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws