Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat van de Ouder’. ‘De Staat van de Ouder’ laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van hun kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen.

Vorig jaar is voor het eerst ‘De Staat van de schoolleider’ gepubliceerd, uitgegeven door de AVS en de VO-raad, die in april 2016 aan de bewindslieden van OCW is uitgereikt. Ook dit jaar komt er weer ‘De Staat van de Schoolleider’, een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en dat tot stand komt in samenwerking met schoolleiders.

Voor ‘De Staat van de Ouder’ zoekt informatiepunt Ouders & Onderwijs nog ouders die willen meewerken aan een online vragenlijst over diverse onderwerpen (onder andere ouderbijdrage, schooltijden, privacy, veiligheid). Invullen kan tot 15 februari. In de maand februari (t/m 1 maart) zijn er ook diverse groepsgesprekken met ouders in het hele land.

De ‘Staten’ worden, gelijk met de presentatie van ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie, op 12 april 2017 aan staatssecretaris Dekker en het onderwijsveld aangeboden.

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders