De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) is per 1 januari 2013 overgegaan in de nieuwe organisatie SchoolleidersregisterPO. In het huidige regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt om professionalisering van leerkrachten en schoolleiders stevig op de kaart te zetten. Registratie zal hierbij een grote rol gaan spelen. Voorwaarde om dit te organiseren is een sterke kennisorganisatie die de registratie van schoolleiders met breed draagvlak stimuleert en faciliteert.

Een stuurgroep van AVS, AOb, CNVO en PO-Raad is al geruime tijd bezig de start van deze organisatie – met een nieuw bestuur – voor te bereiden. Deze organisatie bouwt voort op de kennis en ervaring van de NSA. Daarmee komt er een eind aan het bestaan van de NSA in haar huidige vorm. De NSA heeft in de afgelopen jaren een grote rol gespeeld bij de professionalisering van onder andere schoolleiders, registratie en ontwikkeling van opleidingen. Er ligt een gedegen onderzoek naar effectief leiderschap in scholen, een nieuwe beroepsstandaard en een breed gedragen advies omtrent professionalisering en registratie, waarin de opinie van de beroepsgroep, wetenschappers en opleiders is verwerkt. Aanvullend is er een digitaal instrument om competenties contextspecifiek te maken en de dialoog over professionalisering te stimuleren (NSA-EFFECt). Scheidend NSA-directeur Mark Jager: “We hebben met elkaar de NSA tot hier gebracht. En een fundament gelegd voor de start van een nieuwe organisatie.” Jager draagt na zeven jaar het stokje over, wanneer het nieuwe bestuur een directeur heeft benoemd (uiterlijk 1 augustus 2013).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd