NRO: vindplaats kennis schoolleider

Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres?

Op woensdag 8 november was AVS bij het tweejaarlijks congres van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs onderzoek (kortweg NRO). In dit congres werden in kleine PIT-stops praktische uitwerkingen van de verbinding tussen Onderwijs en Onderzoek gepresenteerd en was er een informatiemarkt met inspiratie. De Vlaamse pedagoog en onderzoeker Pedro de Bruyckere nodigde iedereen uit wetenschappelijke kennis te benutten om te discussiëren. Onderzoek en onderwijs hebben een evenwaardige bijdrage aan de onderwijsdiscussie, waarbij De Bruyckere het werkveld uitnodigde met onderzoekers over de beschikbare data in gesprek te gaan. Wetenschap is volgens hem georganiseerde twijfel.

Diversiteit sessies

Na de opening was er een rijk aanbod van inhoudelijke sessies voor po, vo, mbo, hbo en universiteiten. In een van de sessies brak bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen Inge de Wolf een lans voor het versterken van vakmanschap door het opdoen van nieuwe kennis. Kennis stelt mensen in het onderwijs in staat effectief te professionaliseren. Het helpt om hardnekkige onderwijsmythes het hoofd te bieden. In haar presentatie verbond ze wetenschap, de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid met elkaar.

Vindplaatsen kennis

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ontwikkelt zich tot een landelijke vindplaats van praktisch toepasbare kennis. Schoolleiders worden door NRO uitgedaagd om zelf te werken met wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Zo bevat www.onderwijskennis.nl themapagina’s met relevante onderzoeken rondom onderwerpen als de Professionele ontwikkeling, gelijke kansen, inclusie en doorstroom. Daarnaast zijn daar de leidraden te vinden die schoolleiders concreet kunnen inzetten bij een innovatie in de eigen praktijk. Op www.kennisrotonde.nl kun je zelf een onderzoeksvraag stellen en vind je heel veel informatie rondom eerder gestelde vragen. 

Partnerschap AVS en NRO

Het NRO- congres, dat in 2025 weer plaatsvindt, is een krachtige ontmoetingsplek tussen mensen en inhouden rondom onderwijsonderzoek, die de praktijk kan versterken. AVS en NRO werken samen om kennisdeling onder schoolleiders te versterken. Daarom publiceert AVS regelmatig over de activiteiten van NRO en ondersteunt het schoolleiders om het vakmanschap te vergroten.

Links