Ben jij of ken jij iemand die steeds de samenwerking zoekt met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Iemand die andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland wil inspireren? Meld je aan voor de NRO-verbindingsprijzen vóór maandag 8 juni 12.00 uur.

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) willen leraren, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting en om een sterkere wisselwerking tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te bewerkstelligen.

De NRO-verbindingsprijzen zijn voor individuen, teams en samenwerkingsverbanden van onderzoekers, leraren en andere onderwijsprofessionals.
Dit jaar zijn er drie NRO-verbindingsprijzen:

  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs

(inclusief speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs)
 
Maak kans op een promotievideo én een geldbedrag van 2.000 euro. In oktober zijn de drie winnaars bekend en is er een feestelijke uitreiking.

Links