NP Onderwijs-gelden leggen zware druk op lerarentekort

Het klinkt paradoxaal: geld krijgen om personeel (tijdelijk) aan te nemen en dan toch last hebben van het lerarentekort. Maar met het extra geld worden ook bestaande tekorten aan leerkrachten opgevuld. Hierdoor zijn er nog meer scholen naarstig op zoek naar personeel. Dit meldt de NOS.

In een kleine uitvraag van de NOS onder 26 schoolleiders uit het hele land geven de respondenten aan dat het geld vooral wordt gebruikt om tijdelijk extra mensen aan te nemen. Bestaande contracten worden uitgebreid en er worden onderwijsassistenten en leerkrachten aangenomen, zodat er meer ruimte is voor begeleiding van kinderen met achterstanden. Doordat nu veel scholen het geld uitgeven aan extra (tijdelijk) personeel, hebben andere scholen nu moeite om leerkrachten te vinden. De pool is leeg.

‘Geld zat, maar geen personeel’

In het artikel van de NOS zegt locatieleider Audrey Raalte van het Dalton IKC De Zeven Zeeën in Amsterdam: “De NP Onderwijs-gelden van Slob hebben ons lerarentekort verergerd.” Ze geeft aan dat er niemand meer te krijgen is, omdat iedere school nu extra geld heeft. “Ik heb nog steeds 3,6 fte openstaan,  heb drie ongediplomeerden voor de klas en een zzp’er.”

“Ik heb geld zat, maar geen mensen om het aan uit te geven”, zegt Marion Medema. Zij is directeur van OBS de Vuurvlinder in Appingedam. “Zoiets heb ik in mijn 25-jarige carrière in het onderwijs nog nooit meegemaakt.”

Naast het aantrekken van extra personeel kiezen scholen ook voor aangepaste onderwijsmethodes en bijscholing van docenten om vertragingen bij leerlingen aan te pakken. Er zijn ook scholen die de vrijwillige ouderbijdrage schrappen of een spaarpot voor salariskosten maken, voor als al het NP Onderwijs-geld op is.

Langer tijdpad

Hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Melanie Ehren, die onderzoek deed naar onderwijssubsidies in coronatijd, zag dat scholen in korte tijd beslissingen moesten nemen over geld. “Dan worden natuurlijk niet altijd de beste beslissingen genomen. Een langer tijdpad was verstandiger geweest.”

Het ministerie van Onderwijs komt volgende week met de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs.

Link