Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van eind januari 2019 zijn vanuit de cao-tafel onder leiding van Sofie van den Enk en Joep Stassen bijeenkomsten georganiseerd voor professionals uit het primair onderwijs met de vraag: Hoe maken we jouw beroep nog aantrekkelijker voor jou en je (toekomstige) collega’s?

Uitgangspunt voor deze sessies was om ideeën voor de cao-partijen in het primair onderwijs te verzamelen en aan te dragen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De opbrengst, in de vorm van onderwerpen en ideeën, zijn inmiddels samengevat in het document 'Je bouwt met elkaar de volgende samenleving. Aantrekkelijk beroep, aantrekkelijke sector-sessies tijdens NOT 2019'. Dit document is hieronder te downloaden.
 
 

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders