De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk vormen een acute bedreiging voor het bieden van het beste onderwijs.
 
Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het funderend onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken. In een gezamenlijke brief op 5 juli aan minister Slob onderstrepen ze dat het dringend noodzakelijk is om op korte termijn te investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Ze onderbouwen daarin de urgentie van de noodinvestering en zetten uiteen welke bedragen voor welk doeleind in welke sector nodig zijn.
In het primair onderwijs vragen werkdrukvermindering en beloning een extra investering van 241,5 miljoen euro voor de begroting van 2020.
In het voortgezet onderwijs komen drie vraagstukken bijeen – werkdrukaanpak, onderwijskwaliteitsverbetering en kansengelijkheid in achterstandsgebieden – die elkaar in problematiek versterken en het bieden van het beste onderwijs in de weg staan. De aanpak daarvan vraagt om een noodpakket van 182 miljoen euro voor het jaar 2020.
 
De brief van de sociale partners is hieronder te downloaden.
 
 

Downloads

Gerelateerd nieuws