Noodklok voor onfrisse scholen

Gezondheid en prestaties van meer dan miljoen kinderen onder druk
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol sprak onlangs over de onfrisse werkelijkheid van de Nederlandse schoolgebouwen. Naar aanleiding van het verschijnen van haar rapport `Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie´, luidde Van Der Pol de noodklok voor de gezondheid van de kinderen in Nederland.

De noodzaak voor betere onderwijshuisvesting is groot. Van de anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs zit 80 procent in schoolgebouwen met een slecht binnenklimaat, blijkt uit onderzoek van de Rijksbouwmeester. Het is hoog tijd om onderwijshuisvesting aan te pakken, benadrukt van der Pol. “Dat het kabinet 100 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor het binnenklimaat en betere energieprestaties van basisscholen juich ik zeer toe. Ik wil graag benadrukken dat voor het realiseren van werkelijk structurele verbeteringen meer stappen noodzakelijk zijn. De meeste klaslokalen zijn 2.80 meter hoog. In schoolklassen zitten al gauw 25 leerlingen, die warmte uitstoten en zuurstof nodig hebben. De lage plafonds leiden tot een te hoge CO2-concentratie, waardoor kinderen last kunnen krijgen van ontstekingen aan luchtwegen en hoofdpijnklachten. Leerlingen eten aan het tafeltje waarop ze ook hun opdrachten maken, omdat een schoolkantine niet is opgenomen in het Programma van Eisen.” Van der Pol wil opdrachtgeverschap voor scholenbouw verbeteren en ondersteunen. Het onlangs afgesloten convenant `Partnership Scholenbouw´ – een samenwerking tussen onderwijs (PO-Raad), bouw (brancheverenigingen) en het Servicecentrum Scholenbouw (SCSB) – gaat het komende jaar kennis en ervaring uit twintig scholenbouwprojecten bundelen, zodat schoolbesturen en gemeenten goed worden geïnformeerd over het realiseren van een gezond, functioneel en toekomstbestendig schoolgebouw. In het verlengde van de noodkreet van Van der Pol en het tot stand komen van het `Partnership Scholenbouw´ verscheen de publicatie ´Geen meter te veel. Agenda scholenbouw´ van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. In het boek komen misstanden in de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs aan de orde, onder meer door de lage budgetten en krappe ruimtes. Directeur Janny Rodermond van het Stimuleringsfonds zegt in dagblad Trouw dat leerkrachten nauwelijks betrokken zijn bij het bedenken en inrichten van hun school en dat het schoolbesturen vaak ontbreekt aan kennis en ervaring, waardoor de meeste scholen een adviesbureau inhuren. Maar volgens Rodermond gaan die vaak routinematig te werk en leveren ze geen maatwerk.

Meer informatie: http://www.scsb.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.