Tot 1 juli kunnen leraren in alle onderwijssectoren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de Lerarenbeurs achterblijft in vergelijking met vorig jaar. Bestuurders en schoolleiders kunnen dus nog hun teamleden wijzen op deze mogelijkheid en daarmee bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.  De leraar ontvangt een financiële tegemoetkoming van maximaal 7.700 euro voor collegegeld en studie- of reiskosten. Daarnaast kan de school subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. De mogelijkheden voor het volgen van studies en opleidingen zijn verruimd.

Dit jaar is er ook een beurs voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Vanaf dit jaar is het voor de maximale vergoeding voor collegegeld niet langer relevant of een leraar een opleiding volgt aan een publieke onderwijsinstelling of een geaccrediteerde private opleiding volgt. Daarnaast is de beurs opengesteld voor leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum.

Sinds 2015 krijgen leraren meer studietijd voor een master. Het gaat om een verhoging van het aantal studieverlofuren van vier naar maximaal acht uur per week in het po en van vier naar maximaal zes uur in het vo. Ook kunnen leraren die eerder gebruikmaakten van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Ook is de beurs beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten