De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid – een kleine 20 procent – geeft aan dat dat wel het geval is, blijkt uit cijfers van DUO Onderwijsonderzoek. Incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid komen op veel scholen voor. Het gaat dan vooral om pesten.

In schooljaar 2015-2016 hebben zich op veel scholen incidenten op het gebied van sociale veiligheid voorgedaan. De meest voorkomende incidenten op scholen zijn volgens DUO onderling pesten door leerlingen en uitingen van agressie/geweld door leerlingen, gericht op leerlingen en/of leraren. Op bijna driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs kwam daarnaast ook nog diefstal en/of vandalisme door leerlingen voor. In het basisonderwijs is dat percentage ‘slechts’ 23 procent.

Pesten begint steeds eerder
Het gemiddelde aantal pestincidenten per basisschool lag in schooljaar 2015-2016 op vijf; in het vo lag dit op zeven per school. Het pestprotocol werd dit schooljaar per school gemiddeld twee keer ingezet. Bijna de helft van de leraren in het po en driekwart van de collega’s in het vo geeft aan dat hun school dit schooljaar te maken had met pesten van leerlingen via social media. Cyberpesten gebeurde vooral via WhatsApp, Facebook en – in het vo – via Snapchat. Het pesten gebeurde veelal door kinderen buiten te sluiten, uit te lachen, uit te schelden en te bedreigen en door het verspreiden en versturen van vervelende berichten, filmpjes en foto’s. Er zijn volgens de krant incidenten bekend van groep 8'ers die seksueel getinte foto's naar een klasgenoot sturen, die het beeld vervolgens dreigt te verspreiden. “Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar op een basisschool”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de cijfers van DUO Onderwijsonderzoek.
Digitaal pesten gebeurt tegenwoordig al vanaf groep 5, meldt het AD, als leerlingen een jaar of acht, negen zijn. De eersten krijgen dan een mobiele telefoon.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws