Nog veel onduidelijkheid over verhoging aow-leeftijd

Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het wetsvoorstel dat de verhoging van de aow-leeftijd regelt, ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert echter nog eens goed te kijken naar de `zware beroepenregeling´ – die zich nu alleen nog lijk toe te spitsen op fysiek zware beroepen en niet op psychisch zwaar werk, zoals in het onderwijs – en waarschuwt voor een solidariteitskloof tussen oude en jonge werknemers door de verhoging in twee grote stappen.

De aow gaat, als het aan Donner en Klijnsma ligt, in twee stappen omhoog naar 67 jaar. In 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. Dat betekent dat mensen die op 1 januari 2010 55 jaar en ouder zijn, nog met 65 hun aow krijgen. Een tweede wetsvoorstel, met de begeleidende maatregelen bij de verhoging van de aow-leeftijd, volgt nog voor Kerstmis. Daarin staan maatregelen om te bevorderen dat mensen in het algemeen langer kunnen doorwerken en niet voortijdig verslijten, en wordt invulling gegeven aan de zogenoemde `zware beroepenregeling´, die werkgevers financieel prikkelt mensen tijdig in hun carrière minder zwaar werk te laten doen. De Raad van State meent dat naast fysiek zwaar werk ook psychische druk een reden kan zijn om eerder te stoppen met werken. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer sprak in dit kader in de Tweede Kamer zelfs expliciet over leerkrachten voor moeilijke klassen die kunnen opbranden. Donner en Klijnsma zullen wel naar het advies van de Raad van State kijken, maar volgens Donner (in Trouw) gaat het bij te grote psychische belasting vaak over “werk met een combinatie van andere factoren. Daar helpt rust vaak”. Dat betekent volgens hem niet dat zo iemand versleten is en niet, na herstel, tot zijn 67ste door kan. Donner vindt weer aan het werk gaan na een burn-out vaak juist een wezenlijk deel van het herstel. “Als je versleten bent, houdt het op”, vult zijn collega Klijnsma aan in de Volkskrant. “Maar wie overspannen is, kan genezen. Dat is vaak een kwestie van voldoende rust en aandacht voor de omstandigheden thuis en op het werk”. Oppositiepartijen D66 en VVD grepen het advies van de Raad van State vooral aan om te laten zien dat de grote stappen waarin het kabinet de aow-leeftijd wil verhogen de solidariteit tussen generaties onder druk zet, want 55-plussers worden in de plannen helemaal ontzien. Een alternatief – bijvoorbeeld een verhoging in kleine, geleidelijke stapjes – is volgens Donner en Klijnsma echter minder eenduidig, erg ingewikkeld en erg duur om uit te voeren, gelet op de vele regelingen die moeten worden aangepast.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.