Nog twee keer STAP-budget

Iedereen (18+, geen AOW) kan een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De eerstvolgende aanvraagperiode start op maandag 18 september. Begin november kun je de STAP-subsidie voor de laatste keer aanvragen.

Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende scholingen voor STAP-budget in aanmerking te laten komen, om het STAP-budget gerichter in te zetten voor huidige knelpunten op de arbeidsmarkt. Omdat hierdoor het aantal opleidingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd fors afneemt, is naar verwachting ook minder budget nodig. Daarom is besloten het beschikbare budget voor zowel het september als novembertijdvak op 10 miljoen per tijdvak vast te stellen.

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2023 en wordt niet verlengd. Wel onderzoekt het (demissionair) kabinet of er andere mogelijkheden zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren.

LINKS

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden