Er zijn nog circa 275 plaatsen beschikbaar voor cultuurcoördinatoren die de verdiepende post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider willen volgen. De subsidie dekt (vrijwel) de volledige kosten van de opleiding die na de zomer op diverse plaatsen start.

De post-hbo Cultuurbegeleider is een opleiding voor cultuurcoördinatoren van scholen die cultuureducatie een meer structurele plaats in hun basisschool willen geven. In de opleiding is er onder meer aandacht voor vakintegratie, doorlopende leerlijnen en de begeleiding en coaching van collega’s.

Wie in september of oktober met de opleiding start, moet de aanvraag voor 1 november van dat schooljaar indienen om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.

Na de zomer wordt de opleiding onder andere aangeboden door de pabo van de HAN in Nijmegen, van de Hanzehogeschool Groningen, InHolland en de Marnix Academie in Utrecht.

Op de website van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) staat een animatie over ‘7 redenen om de opleiding Cultuurbegeleider te volgen.’

8.000e cultuurcoördinator
Els Stegeman, leerkracht en cultuurcoördinator op KC de Vlindertuin in ’s-Hertogenbosch, is de 8.000e gecertificeerde cultuurcoördinator in Nederland. Zij ontving op 15 mei jl haar certificaat van de directeur van het LKCA. Het LKCA heeft als doel dat op elk van de 7.000 basisscholen in Nederland een gecertificeerde cultuurcoördinator actief is. Op dit moment heeft ruim 85 procent van de scholen een of meerdere cultuurcoördinatoren.

Links

Gerelateerd nieuws