Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare leerlingen thuis

Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op iets meer dan 20 procent van de scholen zijn er gemiddeld 4 leerlingen niet op de radar. Ook de meerderheid van kwetsbare leerlingen is nog thuis.

Opvang van kwetsbare leerlingen
Gemiddeld zitten er normaal op de scholen 296 leerlingen, waarvan er nu tijdens de coronacrisis gemiddeld 17 leerlingen op school zijn. Dat zijn veelal leerlingen met ouders in vitale beroepen (11), leerlingen uit kwetsbare posities of leerlingen (4) die om een andere reden op school zijn (2). Naast de kwetsbare leerlingen die op school worden opgevangen zijn er gemiddeld ook 14 kwetsbare leerlingen thuis.

“Schoolleiders spelen normaal gesproken een belangrijke rol binnen het team bij het signaleren en aanpakken van problematiek bij kinderen. Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten en bij gezinnen waarin het normaal gesproken al lastig is en de spanning nog verder oploopt”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. In de afgelopen twee coronaweken deden schoolleiders gemiddeld 1 keer een melding bij Veilig Thuis. Dat is voor 74 procent van de scholen evenveel als normaal gesproken, voor 14% meer dan normaal en voor 12 procent minder dan normaal. Hiervoor bestaat de wettelijke meldcode kindermishandeling.

App meldcode Kindermishandeling
Om het voor scholen nog makkelijker te maken om melding te maken, lanceert de Beweging tegen Kindermishandeling op 9 april, in samenwerking met de AVS, speciaal voor het onderwijs een app ‘meldcode kindermishandeling. “Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt de Beweging tegen Kindermishandeling zowel schoolleiders als leraren de mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling digitaal in kaart te brengen”, aldus van Haren. De app is laagdrempelig, anoniem en gericht op de dagelijkse praktijk van scholen.

Samenwerking gemeenten
Bij 83 procent van de scholen is er inmiddels een goede samenwerking met lokale autoriteiten zoals gemeenten om de opvang te regelen. Aan het begin van deze maand was dat nog 77 procent. Van Haren: “We zijn over deze uitkomsten in een doorlopend gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten omdat we met elkaar deze samenwerking moeten en willen optimaliseren.” Het is fijn om te zien dat steeds meer scholen en gemeenten goed samenwerken. Een meerderheid heeft ook al contact met gemeenten over de meivakantie.” Datzelfde geldt voor de Kinderopvang en BSO met wie 86 procent van de scholen een goede samenwerking heeft opgestart voor de opvang in coronatijd.

Met ruim 5000 leerlingen geen contact
78 procent van de scholen heeft inmiddels iedere leerling in beeld. Op 22 procent van de scholen zijn er gemiddeld vier kinderen buiten beeld geraakt. In veel gevallen zijn dat leden van één gezin en soms ook vluchtelingengezinnen die ook in reguliere tijdens soms ineens zomaar verdwijnen. In totaal gaat het om zo’n 5200 leerlingen waarmee nu geen contact is. “Scholen hebben vaak veel gedaan om het contact wel tot stand te brengen, zoals bellen, mailen, appen, langsgaan, bezorgen van brieven in het Nederlands, Turks, Arabisch, et cetera. Als dat allemaal niet lukt, wordt de hulp van de gemeente of leerplicht ingeschakeld. Niet zozeer om te beboeten maar om wel het contact proberen te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen”, aldus Petra van Haren.

Werkdruk
Liefst 75 procent van de schoolleiders ervaart op dit moment meer werkdruk dan normaal en bij 78 procent van de schoolleiders ervaart het team meer werkdruk dan normaal. Dat heeft vooral te maken met dat de afgelopen weken er heel veel ingericht moest worden op scholen zoals afstandsonderwijs en opvang. Schoolleiders zien hun rol momenteel vooral als verbindend leider (91 procent), facilitair leider (77 procent), moreel leider (60 procent), manager (43 procent), ondernemend leider (39 procent), inspirerend leider (33 procent) en visionair leider (20 procent).

Links