‘Nog meer aandacht nodig voor techniek in onderwijs’

Wetenschap, techniek en talentontwikkeling moeten een vast onderdeel zijn van iedere paboopleiding. Basisscholen moeten nog meer onderwijs in wetenschap en techniek verzorgen. En er moeten duizend ‘TalentKrachtscholen’ komen die het nieuwsgierige kind stimuleren. Dat zijn de onderwijsdoelen die in het manifest ‘Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek’ staan.De ondertekenaars van het manifest – uitgereikt aan staatssecretaris Dijksma van Onderwijs tijdens de Science & Technology Summit 2008 – stellen dat het gevaar dreigt dat de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen onvoldoende gehoor vindt binnen het onderwijs en dat de interesse in wetenschap en techniek daardoor verdampt, waardoor het tekort aan technisch geschoold personeel alleen maar toeneemt. Zo’n 2.500 basisscholen hebben wetenschap en techniek al ingevoerd in hun lesprogramma. Maar de opstellers van het rapport vinden dit nog niet genoeg en willen zich daarom de komende jaren sterk maken voor substantiële en blijvende aandacht voor talentontwikkeling en wetenschap en techniek in het onderwijs. Zij hebben enkele doelen voor het streefjaar 2016 gesteld. Wetenschap, techniek en talentontwikkeling zijn dan een vast onderdeel van iedere pabo-opleiding. Ook is duidelijk hoe onder meer leerkrachten de specifieke talenten van kinderen kunnen herkennen, ontwikkelen en toepassen. En duizend scholen profileren zich dan als specifieke ‘TalentenKrachtscholen’, waar ouders, leerkrachten en onderzoekers samenwerken om het nieuwsgierige kind met al zijn talenten zich individueel te laten ontwikkelen.De betrokken organisaties bij het manifest, waaronder de KNAW, VNO-NCW, MKB Nederland, VSNU, LTO Nederland, VNG, PO-Raad en VO-raad, doen een beroep op de overheid voor financiële steun om de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen en een ‘raamwerk’ te creëren dat richting geeft aan lesinhoud en leermethoden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.