Inmiddels is bekend geworden, dat staatssecretaris Dijksma en de Vaste Kamercommissie Onderwijs de besluitvorming over de verhoging van de materiële instandhouding toch willen laten afhangen van de reservepositie in het primair onderwijs. Ze willen dit beoordelen aan de hand van het eerste financiële jaarverslag, dat de scholen nu – na de invoering van de lumpsumbekostiging – moeten indienen. Wij blijven bij ons bezwaar het daarvoor veel te vroeg te vinden, omdat het primair onderwijs nog maar net gestart is met lumpsumbekostiging. Daarnaast hechten wij aan de wettelijk vastgelegde vijfjaarlijkse evaluatie van de toereikendheid van het budget voor de materiële instandhouding en de vertaling daarvan in de programma´s van eisen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws