Nog geen akkoord over Actieplan LeerKracht!

Nog geen akkoord over Actieplan LeerKracht!
Schoolleiders tekenen massaal petitie voor ondersteuning
Tijdens het congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op 11 april 2008 tekenden de aanwezige schoolleiders, directeuren en bovenschools managers massaal de  petitie `Wij kunnen niet zonder conciërge of administratieve hulp´. Met deze petitie roepen de leidinggevenden in het primair onderwijs leden van de Tweede Kamer op hun ogen en oren niet te sluiten voor de roep om een conciërge voor elke school.

De afgelopen weken is intensief overlegd over het actieprogramma van minister Plasterk. Aan het eind van donderdag 10 april moest worden geconstateerd dat het nog niet mogelijk was om een akkoord te bereiken. De belangrijkste punten waarover nog geen overeenstemming is, zijn:

  • BAPO
  • Verkorting van de carrièrelijnen en dan vooral de regeling voor leraren die nu op, of bijna op hun maximumsalaris zitten
  • Het verhogen van de salarissen van adjunct-directeuren
  • Een ondersteunende functie voor elke school

Over deze onderwerpen is ook donderdag 10 april weer druk overleg gevoerd. ´s Avonds heeft minister Plasterk toegezegd opnieuw naar middelen te gaan zoeken om een oplossing te vinden voor het BAPO-dossier. Dinsdag a.s., 15 april, wordt het overleg voortgezet. Alle partijen streven er naar het overleg af te ronden met een akkoord.

Uit een peiling van de AVS onder haar leden blijkt dat schoolleiders massaal bereid zijn om actie te voeren voor de gerechtvaardigde wens van een conciërge of administratieve kracht voor elke school. Als er dinsdag 15 april een akkoord wordt gesloten waarin het perspectief op zo´n regeling ontbreekt, komen de schoolleiders in het primair onderwijs dan ook massaal in actie. Daarbij gaat het om acties die lang kunnen worden volgehouden. De actiemiddelen zullen niet de leerlingen treffen, zijn niet gericht op onderwijspersoneel en zijn niet gericht op ouders.

AVS-voorzitter Ton Duif: “De minister kan nu nog onheil en onrust voorkomen door met ons afspraken te maken. En daarbij kan Plasterk niet wegkomen met de stelling `er is geen geld voor´, omdat ook hij de verantwoordelijkheid draagt van de keuzes die gemaakt worden.”  Met de voorgenomen actie wil de AVS dus niet dat leerlingen of ouders hiervan de dupe worden, maar dat de politiek voelt dat het ernst is. “We denken daarom eerder aan actiemiddelen zoals het niet meewerken aan de leerling-telling, de invoering van het persoonsgebonden nummer, het inspectieonderzoek en andere tijdrovende administratieve handelingen die door de overheid verordonneerd worden”, aldus Ton Duif.

Zie ook: Wij kunnen niet zonder conciërge of administratieve hulp

Download hier de  Petitie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.