Nieuwsbrief Scholen en Sport

In de laatste week van juni verscheen het eerste nummer van de digitale nieuwsbrief over scholen en sport. Deze nieuwsbrief, gericht op het primair en het voortgezet onderwijs, is een van de activiteiten in het kader van de alliantie School en sport, samen sterker. De AVS is, samen met Schoolmanagers-VO en de VBS, opdrachtnemer in het project gericht op het primair en het voortgezet onderwijs. Meer informatie over dit project is te lezen in de nieuwsbrief. De brief is gestuurd naar de AVS-leden waarvan het email adres in de ledenadministratie voorkomt en aan de leden van Schoolmanagers_VO. De leden van besturenorganisatie VBS ontvingen de brief eveneens. De overige besturenorganisaties zegden toe de brief op hun website te plaatsen. De brief is ook te vinden op de website. Wilt u zich, gratis, abonneren op de brief en heeft u het eerste exemplaar niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via mailto:info@avs.nl.. Vermeld dan duidelijk uw naam, de naam van de school en het e-mail adres waar u de brief in het vervolg wilt ontvangen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.