Het eind in zicht, maar de beweging blijft
Het kan niemand zijn ontgaan: het eind van de projectperiode Opbrengstgericht leiderschap komt in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook de activiteiten van de deelnemers aan het project eindigen. De deelnemers hebben binnen hun organisatie en binnen hun scholen een beweging op gang zien komen en een verandering in cultuur zien ontstaan en zelf op gang gebracht die niet opeens tot het verleden zullen behoren. Wel is het tijd voor een terugblik en voor het opmaken van de balans.
In alle netwerkbijeenkomsten die voor de zomervakantie plaatsvonden kwam aan bod dat de activiteiten in het kader van het project tot successen hebben geleid. Was er bij sommige deelnemers sprake van een voorzichtige start, hadden andere te maken met veel wisselingen in het personeelsbestand of met langdurige ziekte, steeds werd met veel enthousiasme gesproken over de ontwikkelingen binnen de scholen en de opbrengsten van het project. Vrijwel unaniem was de conclusie dat deze ontwikkelingen door zullen gaan en dat de activiteiten in kader van opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zeker zullen doorgaan. En dat met volle inzet van alle betrokkenen en op alle niveaus. Het is heel plezierig zoveel positieve geluiden te horen en alvast voorzichtig te kunnen concluderen dat het project succesvol is geweest.
Rond de afronding van het project is een aantal activiteiten gepland, waarvan sommige inmiddels zijn afgerond:

  • Het Kohnstamm Instituut heeft een aantal eindinterviews met deelnemers gedaan, in de vorm van rondetafelgesprekken.
  • De resultaten van de tweede attitudemonitor worden uitgewerkt en de eindopbrengsten worden in beeld gebracht.
  • Er is een brochure in de maak met portretten van deelnemers en een beschrijving van hun ervaringen met en de opbrengsten van het gesprek. De brochure wordt tijdens de slotconferentie op 31 oktober a.s. gepresenteerd.
  • En last but not least, een aantal deelnemers deelt hun ervaringen in hun project in de vorm van een workshop, tijdens de slotconferentie.

Over de slotconferentie gesproken, in deze nieuwsbrief treft u opnieuw de uitnodiging voor de conferentie aan. Het belooft, net zoals vorig jaar, een feestelijke bijeenkomst te worden, met een goed gevuld programma. In het plenaire deel presenteert Guuske Ledoux de resultaten van de door het Kohnstamm Instituut in het kader van het project verrichte onderzoeken. Ook wordt de aftrap gegeven van een nieuw project van de PO-Raad, Sturen op Onderwijskwaliteit.
In hoop u allen tijdens de slotconferentie te begroeten!

Carine Hulscher-Slot, projectleider

(Be)sturend Leiderschap
Graag nodig ik u uit voor de conferentie (Be)sturend Leiderschap, die de PO-Raad op woensdag 31 oktober a.s. in NBC in Nieuwegein organiseert. Dit is de slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap en tevens de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit.
 
Deelnemers van het project Opbrengstgericht leiderschap presenteren deze dag vol trots de resultaten van hun activiteiten. Ook zijn er diverse programmaonderdelen over opbrengstgericht besturen.
Klik hier om de volledige uitnodiging te lezen. Volg de conferentie op Twitter of praat mee via #BLPO12 ((Be)sturend Leiderschap Primair Onderwijs 2012) of via de LinkedIn-groep Opbrengstgericht leiderschap in het onderwijs.

Blijf in beweging: praat mee in de LinkedIn-groep
Zoals in het hoofdartikel van deze nieuwsbrief al aangegeven, komt dan weliswaar het einde van de projectperiode in zicht, maar zullen ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht leiderschap doorgaan.
Op 27 juni jl., net voor de start van de zomervakanties, heeft Carine Hulscher-Slot op LinkedIn een groep “Opbrengstgericht leiderschap in het onderwijs” opgericht. En ondanks die vakantieperiode, telt de groep inmiddels meer dan 250 leden. Binnen deze groep lopen nu verschillende discussies. Enkele voorbeelden:

  • Een hele effectieve eigenschap van een goede schoolleider (wat mij betreft 1 van de 9) is: “er zijn”;
  • Bij opbrengstgericht leiderschap horen hoge verwachtingen en haalbare doelen op alle niveaus;
  • De Volkskrant vanmorgen: “Meer lesuren voor beter onderwijs.” Kunnen we dan ook alle wedstrijden van het Nederlands elftal bij voorbaat met een half uur verlengen om betere resultaten te krijgen?

Graag nodigen wij u uit om deze groep ook eens te bezoeken. U leest hier de reacties van de deelnemers op de bovenstaande stellingen en kunt, als u besluit lid te worden, ook zelf reacties of stellingen plaatsen. 

Zelfevaluatie en financiële verantwoording
Voor de projectdeelnemers die geen gebruik maken van de  competentiekringen van de NSA geldt dat zij jaarlijks een zelfevaluatie insturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het format zelfevaluatie. Het ingevulde format ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2012. 
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws