Er komt één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen, zodat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Daardoor wordt voor leerlingen, studenten en ouders duidelijker welke gegevens over hen worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook krijgen scholen en instellingen minder administratieve lasten. De Tweede Kamer stemde 25 september in met de nieuwe wet van de ministers Slob en Van Engelshoven.

Drie administratieve handelingen worden makkelijker voor scholen. Zo kunnen leerlingen voortaan digitaal worden uitgeschreven. Dat zorgt voor minder papieren rompslomp. Daarnaast mag DUO de geboorteplaats van leerlingen doorgeven aan middelbare scholen en mbo’s. Scholen hoeven daardoor niet meer aan elke leerling te vragen naar de geboorteplaats. Ten slotte krijgen basisscholen voortaan automatisch informatie over het niveau waarop hun oud-leerlingen in de eerste drie jaar van de middelbare school zitten. Die informatie heeft de basisschool nodig om hun eindadviezen te kunnen evalueren. Scholen vragen de niveaus van hun oud-leerlingen nu op bij de middelbare school, maar krijgen in veel gevallen niet of te weinig gegevens. Bovendien worden die dan vaak via de mail gedeeld. In de nieuwe vorm is het delen van gegevens veiliger.

Bij alle wetswijzigingen wordt gekeken hoe de regeldruk voor scholen verminderd kan worden.
 
De gegevens van leerlingen zitten nu in een aantal registers. Daar wordt gebruik van gemaakt om te bepalen hoeveel geld een school krijgt, maar ook om uitval van leerlingen te voorkomen en voor de inspectie om toezicht te houden. Bij zo’n register komen veel vraagstukken kijken rond privacy. De nieuwe wet wordt dan ook meteen aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Er worden niet meer gegevens van leerlingen verstrekt dan noodzakelijk en duidelijke grenzen gesteld aan het gebruik van gegevens.

Amvb
Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet steeds nieuwe wetten nodig zijn, wordt een deel van de afspraken vastgelegd in een zogeheten algemene maatregel van bestuur. Dan is een sneller traject mogelijk om veranderingen door te voeren dan bij een wetswijziging.
 

Gerelateerd nieuws