Nieuwe website voor hulp bij jaarverslagen

Er is een website gelanceerd met twintig `best practices´ die scholen kunnen helpen de jaarverslagen van schoolbesturen te verbeteren.

Dit gebeurde tijdens een afsluitende bijeenkomst van het project `Verantwoorden van Klasse(n)´, in samenwerking met het ministerie van OCW georganiseerd door de VO-raad en de PO-Raad. Doel was schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te helpen om de kwaliteit van het jaarverslag te verbeteren en hen te stimuleren het jaarverslag te benutten om een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden in de omgeving (stakeholders). In totaal namen 180 schoolbesturen deel aan dit project. De belangrijkste tips en bevindingen en de best practices die voortkwamen uit de beoordelingen van deze 180 deelnemers zijn gebundeld op http://www.verantwoordenvanklassen.nl/. In het kader van dit project konden schoolbesturen hun jaarverslag 2008 inzenden en ontvingen zij een individuele terugkoppeling. Tijdens de bijeenkomst werd de prijs uitgereikt voor het beste jaarverslag, beoordeeld op ondermeer horizontale verantwoording, strategie, onderwijs, personeel, financieel en gebruiksvriendelijkheid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.