Nieuwe website veiligheid op school

‘Jouw Veilige School’ is sinds 1 juni de nieuwe website van OCW. Deze website wil een wegwijzer zijn voor professionals, leerlingen én ouders/verzorgers die zich op school niet veilig voelen en daar wat mee willen.

Voel je je onveilig op school, of maak je je zorgen om iemand anders?  Hoe pak je dit aan en waar kun je het beste terecht? Op Jouw Veilige School vind je de organisaties die iets voor je kunnen betekenen. Je kunt op deze website terecht voor informatie en advies over je situatie, en het indienen van een klacht.

Landelijke Veiligheidsmonitor

Uit de Landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022 blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de leerlingen en het personeel zich veilig voelt op school. In de monitor staat echter ook dat specifieke groepen en aspecten van veiligheid op school een minder positief beeld laten zien.

Het is en blijft belangrijk om aandacht te besteden aan alle aspecten van veiligheid en ook veiligheidsbeleving op school, en dan bij voorkeur preventief, zodat niemand op jouw school zich tot deze nieuwe website hoeft te wenden.

Nieuwe wetgeving in consultatiefase

Momenteel wordt nieuwe wetgeving voorbereid over de veiligheid op school: de Wet vrij en veilig onderwijs is nu in de consultatiefase (tot en met 24 september kun je een zienswijze indienen). Op veel scholen en bij veel besturen zal de nieuwe wetgeving niet echt tot schokkende veranderingen leiden, vermoedt AVS, maar besturen die hun zaakjes nog niet goed op orde hadden, moeten straks echt aan de bak.

Hieronder lees je wat er gaat veranderen. Een heleboel van deze zaken waren tot op heden ‘sterk aanbevolen’, maar worden nu in wetgeving vastgelegd en krijgen daardoor een verplichtend karakter.

  1. Scholen krijgen de plicht om de veiligheid van hun personeel in beeld te krijgen.
  2. Scholen krijgen de plicht om onveilige situaties die zich bij hen op school voordoen bij te houden in hun administratie.
  3. Scholen krijgen de plicht om ernstige onveilige situaties te melden bij de Inspectie van het Onderwijs.
  4. Onderwijspersoneel heeft nu al de plicht om een melding te maken bij het schoolbestuur wanneer zij vermoeden dat er sprake is van seksueel misbruik. Deze plicht wordt uitgebreid naar seksuele intimidatie. Wanneer schoolbesturen zo’n vermoeden hebben, hebben zij de plicht om in gesprek te gaan met de vertrouwensinspecteur om te bepalen of het gaat om een strafbaar feit. Deze plicht om te overleggen met de vertrouwensinspectie wordt ook uitgebreid naar seksuele intimidatie. De aangifteplicht die besturen nu al hebben, wanneer uit het overleg komt dat er mogelijk sprake is van seksueel misbruik, geldt alleen als er sprake is van een minderjarige. De bovenstaande plichten en ook de aangifteplicht voor seksueel misbruik worden uitgebreid naar meerderjarigen. De uitbreiding van de aangifteplicht van seksueel misbruik naar meerderjarigen zal ook van toepassing zijn in het hoger onderwijs en het mbo.
  5. Scholen krijgen de plicht een vertrouwenspersoon te hebben. Tenminste één binnen de school en één buiten de school.
  6. Scholen krijgen de plicht om aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie. Deze commissies geven een oordeel of een klacht terecht is en geven advies over hoe de klacht opgelost kan worden.
  7. Scholen krijgen de plicht om hun veiligheidsbeleid jaarlijks te evalueren.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden