Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter ledenraad AVS

Sinds 1 januari jl. heeft de ledenraad van de AVS een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. Judith Sliedregt, die jarenlang voorzitter is geweest, is gestopt omdat haar termijn is afgelopen. Zij is opgevolgd voor Frank Koelen, directeur obs Jan Harmenshof en obs De Bellefleur in Geldermalsen. Koelen is al lang betrokken bij de AVS en ook bij de ledenraad. De nieuwe vicevoorzitter is Boudewijn Stuijvenberg, directeur van basisschool De Kwikstaart in Uithoorn.

Beide mannen hebben al met enige regelmaat de stem van de schooldirecteur laten horen in de media. Stuijvenberg zat ook in de redactie van de Staat van de Schoolleider.

Twee leden zijn voor opnieuw een termijn van vier jaar gekozen: Paul Edelschaap, schoolleider obs De Wijde Veert in Noord-Scharwoude en Mirelle Vermeulen, interim directeur in het primair onderwijs. Arjan van Duijvenvoorde, directeur OPDC Alphen aan den Rijn, is nieuw in de ledenraad.

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Link