Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het voortgezet speciaal onderwijs die gelden vanaf 1 juli 2020.

Dit protocol, opgesteld door diverse organisaties waaronder de AVS, dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen.

In dit protocol, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen, wordt o.a. ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, en is daarmee een levend document.

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het verantwoord de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen. De leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand van het onderwijspersoneel. Ook onderwijspersoneel onderling houdt 1,5 meter afstand aan.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

De meest recente corona richtlijnen

Gerelateerd nieuws