Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het voortgezet speciaal onderwijs die gelden vanaf 1 juli 2020.

Dit protocol, opgesteld door diverse organisaties waaronder de AVS, dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen.

In dit protocol, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen, wordt o.a. ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, en is daarmee een levend document.

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het verantwoord de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen. De leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand van het onderwijspersoneel. Ook onderwijspersoneel onderling houdt 1,5 meter afstand aan.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

De meest recente coronaprotocollen

Gerelateerd nieuws