Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het servicedocument Covid-19 gepubliceerd. Dit is een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. Het servicedocument bevat handvatten voor schoolbesturen over onder andere leerplicht, onderwijstijd en samenwerking met de GGD.

Het uitgangspunt van het ministerie van OCW is dat leerlingen op school onderwijs volgen. Als leerlingen niet naar school kunnen komen, is en blijft afstandsonderwijs een tijdelijk alternatief. Het onderwijs moet worden georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM. De protocollen die opgesteld zijn door de sociale partners, vormen daarvoor de basis.

Het servicedocument van het ministerie OCW is bedoeld als handreiking voor de praktische organisatie van het onderwijs. Het document gaat bijvoorbeeld in op toetsen, de eindtoets, het examen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en ventilatie. Ook het bewaken van de veiligheid op school, afstandsonderwijs, onderwijstijd, verzuim en leerplicht komen aan de orde. In het servicedocument wordt waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

De meest recente servicedocumenten

Gerelateerd nieuws