Nieuwe versie Acadin online

Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een nieuwe versie van Acadin beschikbaar. Acadin. nl is een digitale leeromgeving die leerlingen met (uitzonderlijk) cognitief talent op verschillende manieren mogelijkheden biedt om hun talenten verder te ontwikkelen.

De omgeving biedt extra uitdagend materiaal en onderwijs. Binnen de leeromgeving kunnen leerlingen zelfstandig opdrachten uitvoeren. De opdrachten worden toegewezen en beoordeeld door de eigen leerkracht (of een andere begeleider). De begeleider kan de persoonlijke resultaten van de leerlingen volgen en beoordelen. Daarnaast is Acadin voor leerlingen en hun begeleiders een digitale ontmoetingruimte om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. In december 2010 wordt naast de leer- en werkomgeving een onderzoeksomgeving ingericht, waar spelenderwijs onderzoeksopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Bijna alle basisscholen schenken aandacht aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden, maar de uitwerking en invulling daarvan is nog weinig structureel. Dit blijkt het onderzoek `Het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs´ dat het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) onlangs heeft gedaan in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.