Op de website http://www.lumpsumpo.nl/ zijn de vergoedingsbedragen voor het schooljaar 2006/2007 gepubliceerd. Waarschijnlijk zijn dit de vergoedingsbedragen waarmee het lumpsumbudget voor de scholen zal worden berekend.

Rond 15 april worden de beschikkingen met de lumpsumbudgetten voor de personeelskosten door Cfi verzonden. In deze beschikkingen worden ook de correctiepercentages ten gevolgde van de overgangsregeling vastgesteld, op basis van meetjaar 2004/2005.

Naast de vergoedingsbedragen lumpsumbudget personeel is ook het Budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB) op de website van bureau lumpsum po opgenomen. Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen het budget PAB, het vroegere schoolbudget, toegekend. Voor schooljaar 2006/2007 is dit budget lager dan voor het huidige schooljaar. Dat komt doordat er in het huidige schooljaar sprake is van een eenmalige toekenning van 2,7 procent door de afrekening ZKOO over 2005. Die toekenning is er eerst afgehaald. Daarnaast heeft indexering plaatsgevonden van ongeveer 0,9 procent voor de basisscholen, 0,75 procent voor de SBOs en 1,05 procent voor het (V)SO. De speciale toevoeging voor zwarte scholen, de toekenning voor scholen met meer dan 70 procent 0,9-leerlingen respectievelijk 50 procent cumi-leerlingen zal n het schooljaar 2006/2007 volledig worden stopgezet. Onbekend is nog welke toevoegingen zullen plaatsvinden, voortvloeiend uit de CAO PO/VO 2005-2007.

In de Simulatietool van het Cfi zijn de vergoedingsbedragen lumpsumbudget personeel en het budget PAB voor het schooljaar 2006/2007 inmiddels opgenomen. Kijk voor meer informatie op http://www.cfi.nl/en http://www.lumpsumpo.nl/

Actueel
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws