Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018.

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen deze subsidie aanvragen. Scholen die al eerder subsidie hebben ontvangen van Tel mee met Taal kunnen vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’-basis.
In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook is een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.
De subsidie kan aangevraagd worden voor laagtaalvaardige ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een taaltraject voor ouders, of om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.