Schoolbesturen die het lerarentekort op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari 2020 tot en met 1 maart 2020 subsidie aanvragen.

Met deze subsidie stimuleert het ministerie van OCW schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het lerarentekort op regionaal niveau aan te pakken. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders te werven en begeleiden.

Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. Voorbeelden en welke regio’s in 2019 al meedoen met de regionale aanpak staan op de website aanpaklerarentekort.nl.

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal  385.000 euro voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Links

Gerelateerd nieuws