Nieuwe subsidie voor opleidingsscholen

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo hebben een brief ontvangen van het ministerie van OCW over de mogelijkheid om samen met één of meerdere lerarenopleidingen een subsidieaanvraag te doen voor het opleiden van studenten in de school. Dit meldt de nieuwsbrief LeerKracht van Nederland.

Het ministerie wil deze manier van opleiden verankeren in het onderwijsstelsel. Daartoe wordt een definitieve regeling ontwikkeld. Opleidingsscholen (samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen) die positief zijn beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) én aan een aantal andere voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Na zes jaar wordt bepaald of de subsidiëring wordt voortgezet. Dat is onder meer afhankelijk van een volgende beoordeling door de NVAO bij een reguliere accreditatie van de lerarenopleidingen.

Academische opleidingsscholen, die het opleiden in de school verbinden aan onderzoek, krijgen de gelegenheid om mee te werken aan een verdiepingsslag. Dit gebeurt tussen 2009 en 2011. Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze verdiepingsslag en een bijdrage in de kosten, moeten de scholen in principe aan alle voorwaarden van een `reguliere´ opleidingsschool voldoen en in aanvulling daarop aan een aantal extra voorwaarden.

Meer informatie: http://www.deopleidingsschool.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.