Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. Aanvragen kan tot en met 28 februari 2022.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school of instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Twee soorten subsidie

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar in 2022:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laaggeletterde ouders.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het (voor)lezen of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Beschikbare bedragen

De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67 procent van een cursus of overige activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt toekenning plaats op basis van loting. Heeft je school eerder subsidie ontvangen? Geen probleem. Ook in dat geval kun je als school weer opnieuw een aanvraag indienen. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 28 februari 2022.

Wijzigingen

Vergeleken met 2021 is de subsidieregeling iets aangepast. Een overzicht van de wijzigingen en de complete regeling zoals die voor 2022 geldt, vind je op de website van Tel mee met Taal.

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregeling kun je contact opnemen met DUS-I.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links