Nieuwe stimuleringsregeling: E-portfolio 2007-2008

Het programma E-portfolio NL van Stichting Kennisnet Ict op school lanceert de nieuwe stimuleringsregeling `Implementatie en uitwisseling E-portfolio 2007-2008´. In deze regeling staat het uitwisselen van e-portfolio gegevens tussen organisaties/instellingen/sectoren/branches centraal. Een voorbeeld is `een leven lang leren en werken´, waarbij gegevens als competentieprofielen en POP-verslagen uitgewisseld worden tussen onderwijs, arbeidsmarkt en/of arbeidsbemiddeling. Scholen en andere partijen die betrokken zijn bij het gebruik van een e-portfolio en hiermee al ervaring hebben opgedaan kunnen nog tot 7 juni aanstaande een projectidee indienen. Per project is een bedrag van maximaal EUR 80.000 (inclusief BTW) beschikbaar. Zes projecten kunnen worden gehonoreerd binnen deze regeling. Zie http://regelingen.kennisnet.nl voor de regelingstekst en het deelnameformulier. Meer algemene informatie vindt u op http://e-portfolio.kennisnet.nl/

Op 8 mei aanstaande organiseert Kennisnet Ict op school in Zoetermeer een voorlichtingsbijeenkomst over de regeling. Inschrijven hiervoor kan via http://e-portfolio.kennisnet.nl/agenda/nieuweregeling

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.