Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs dient de minister van OCW vanaf 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen vaststellen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool minimaal nodig heeft om te mogen stichten. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs nodig heeft om bekostiging te blijven ontvangen. Vanaf 1 augustus 2013 breekt een nieuw vijfjarig tijdvak aan. Ter uitvoering van deze bepaling zijn de normen voor het tijdvak 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2018 gepubliceerd.
De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2011.
In de publicatie is ook een bijlage 2 gevoegd, waarin de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen voor gemeenten, die bij de minister een verzoek hebben ingediend voor splitsing van de gemeente.

De Regeling is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws