Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen betrof, waren verkiezingen niet nodig.
 
De volgende leden zijn benoemd voor een eerste of tweede zittingstermijn van vier jaar: Theo Vaes, Michelina Hoogeveen, Boudewijn van Stuyvenberg, Bea Vos, Gerard Kreugel, Bas Vernooij, Frank Koelen, Tom Pellis, Gwendolyn de Graauw, Koen Elbers, Joep de Boer, Jos Clout, Ferdinand ter Haar en Jan Willem Stegeman. Allen gefeliciteerd met deze (her)benoeming!
Voor hun inzet de afgelopen jaren in de AVS Ledenraad worden hartelijk bedankt: Jasper Diele, Deborah Snoeren, Lizzy Heijstek, Marius Wouters, Roy Bleeser, Reinier Bos, Dick Heldoorn, Sjannie Spijkers en Yvonne Geelhoed. Deze leden hebben zich respectievelijk een of twee periodes van vier jaar zich ingezet voor de belangen van de AVS en als critical friend van het bestuur.
 
Tweedaagse november
Op 1 en 2 november 2018 kwam de ledenraad bijeen. In deze tweedaagse vergadering is ook de jaarvergadering opgenomen. De jaarrekening 2017/2018 is behandeld, alsmede het jaarverslag 2017/2018. Beide zijn goedgekeurd.
Een ander onderdeel was de in maart 2019 aflopende zittingstermijn van AVS-voorzitter Petra van Haren. Zij heeft de ledenraad verzocht om een herbenoeming, hetgeen statutair voorzien is. Voor een zorgvuldige tijdsplanning was het nodig dit besluit nu te nemen. Na een kritisch en grondig overleg binnen de ledenraad is unaniem besloten tot een herbenoeming voor een nieuwe periode van vijf jaar. Deze zal in januari officieel gedaan worden.
Andere zaken op de agenda waren: het AVS Strategisch Beleidsplan 2018-2021, verdieping in het verenigingsrecht en de formele positie en taken van de ledenraad, de update van het huishoudelijk reglement, de afgelopen verkiezingen, de zelfevaluatie van het functioneren van de ledenraad en de #wijschoolleiders-acties. Het AVS-bestuur werkt hard aan de positie van de schoolleider. Zowel op politiek niveau, aan de cao-tafel, als door het initiëren van acties. De resultaten zijn (nog) niet altijd zichtbaar, wat de vraag oproept of er wel genoeg gedaan wordt. De ledenraad is hier uitermate alert en kritisch op. “We constateren een goede lange termijn aanpak, maar de korte termijn acties mogen krachtiger.” 
 
AVS-leden die willen reageren of de ledenraad van input willen voorzien, kunnen mailen naar ledenraad@avs.nl
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders