Nieuwe richtlijnen persoonsgegevens op internet

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtlijnen bekend gemaakt voor de bescherming van persoonsgegevens op internet. De Wet openbaarheid bestuur (Wob) stelt grenzen aan de actieve openbaarmaking hiervan door overheidsorganen, waaronder besturen voor openbaar onderwijs.

In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs gelden voor het openbaar onderwijs (ook in geval van een samenwerkingsverband) de regels van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). In die situaties waarin het recht op openbaarheid van informatie en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer samenkomen, heeft het CBP nieuwe, aanvullende richtlijnen opgesteld.

Recente ontwikkelingen zorgen er voor dat steeds voorzichtiger omgegaan moet worden met het verstrekken van persoonlijke gegevens op internet. Een goed voorbeeld is twitteren uit naam van een bekende Nederlander, zonder dat die hier part noch deel aan heeft. Dit valt onder de term `identiteitsdiefstal´: zijn of haar gegevens zijn van internet gehaald. Men kan hetzelfde doen uit naam van bijvoorbeeld een schooldirecteur. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Een belangrijk aspect uit de nieuwe richtlijnen is dat het CBP onderscheid maakt tussen beroepshalve functioneren en privé. Zo stelt het CBP dat er rekening gehouden moet worden met de publieke exposure van een persoon. Dit betekent dat naarmate de persoon meer bij het publiek bekend is, zijn persoonsgegevens minder bescherming genieten. Deze constatering gaat in het onderwijs met name op voor de functie van (algemeen) directeur. Het CBP haalt ook een uitspraak van de rechter aan over de vraag of een vader geïnformeerd moet worden over de adresgegevens van de school waarop zijn dochter zit. De rechter kan in sommige gevallen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer prefereren boven het informeren van de vader.

Met de nieuw richtlijnen wil het CBP het eenvoudiger maken voor bestuursorganen om te beoordelen of publicatie van persoonsgegevens in het kader van hun actieve openbaarmakingsplicht is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

De nieuwe, aanvullende richtlijnen zijn te downloaden via de website van autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.