Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd.

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld. Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair en het voortgezet onderwijs kunnen door scholen en lokale samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij het arbeidsmarktbeleid.

Links

Gerelateerd nieuws