Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen en de kinderopvang veiliger te maken. Moet het onderwijspersoneel zich ook laten registreren als het te maken heeft met kinderopvang?
 
Deze situatie kan zich met name voordoen bij de Integrale kindcentra (IKC). Voor de registratie is onder andere een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Of onderwijspersoneel zich ook moet laten registreren, hangt van de situatie af. In principe hoeft alleen het personeel dat werkt in de kinderopvang zich in te schrijven in het register. Maar deze nieuwe regel geldt ook voor leerkrachten (en overig personeel) van de school die (deels) werkzaamheden verrichten in of voor de kinderopvang. Als zij ‘structureel aanwezig’ zijn, dan moeten zij zich wel inschrijven. De algemene richtlijn voor ‘structureel aanwezig’ is iemand die minstens één keer in de drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren op de locatie is.
 
Leerkrachten en overig personeel dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) vóór 1 maart 2013 hebben afgegeven, kunnen wellicht niet geregistreerd worden, omdat deze verklaring van te oude datum is. Leerkrachten en overig personeel die werkzaamheden verrichten voor de kinderopvang en die zich dus moeten inschrijven in het Personenregister, lukt het vaak niet om zich met een verklaring omtrent gedrag van na 1 maart 2013 in te schrijven in het Personenregister kinderopvang. Dit komt omdat zij werkzaam zijn voor een organisatie (onderdeel) buiten het Landelijk Register Kinderopvang, die niet kon worden meegenomen in de zogenaamde ‘bestandsopbouw’ die tot 1 maart 2018 de basis vormde voor de continue screening. Hierdoor zijn deze personen dus ook nooit continu gescreend en moeten zij, als ze zich wel moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang, dit doen met een nieuwe verklaring omtrent gedrag.

Links

Gerelateerd nieuws