De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.
 
De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor schoolleiders/eenpitters. Tijdens die bijeenkomst zijn directeuren ingelicht over de gevolgen van de wijzigingen. Er is een aantal zaken besproken en de deelnemers hebben documenten uitgereikt gekregen, zoals een stappenplan en aanpasbare voorbeelden, waaronder een voorbeeldvacature voor een Functionaris Gegevensbescherming en de onderdelen van een privacystatement (zie download).

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • ‘Samen iets gemeenschappelijks uitvinden’

  • ‘Leerlingen gaan anders nadenken over hun toekomst’

  • ‘Feedback werkt alleen als het veilig is’

  • Materiële bekostiging