Nieuwe opleiding voor zwaarste clusters

Studenten die na de pabo aan de slag gaan als leerkracht in het speciaal onderwijs hebben tijdens hun studie vaak weinig kennis en ervaring opgedaan in het lesgeven aan leerlingen met gedragsproblemen. Om uitval van onervaren leerkrachten te voorkomen en om leerkrachten die extra uitdaging zoeken in het REC-onderwijs te winnen, hebben de schoolbesturen van Het Driespan, Stichting Inos en Stichting Katholiek Primair Onderwijs in Roosendaal het initiatief genomen voor een TOPClass bij Hogeschool Avans.

TOPClass biedt studenten die het propedeusejaar hebben gehaald – en beschikken over de juiste sociaalcommunicatieve vaardigheden – de kans zich te specialiseren in gedragsproblemen bij leerlingen in de zwaarste clusters van het speciaal onderwijs. De specialisatie vindt plaats binnen het reguliere opleidingtraject van de pabo, waarbij één dag in de week wordt gereserveerd voor de TOPClass. Een deel van de opleiding wordt verzorgd door docenten van de pabo en een deel door medewerkers van de betrokken schoolbesturen. Het Driespan biedt stageplaatsen en zet haar kennis en expertise gericht in bij het inhoudelijk vormgeven van het onderwijsprogramma. Daarnaast gaan leerkrachten van Het Driespan één keer per week gastlessen verzorgen op Hogeschool Avans.

Komend schooljaar kunnen eerstejaarsstudenten alvast via snuffelstages kennismaken met het cluster 3 en 4 onderwijs. De officiële start van de TOPClass vindt plaats in augustus 2009. Studenten die in het bezit zijn van het diploma Leraar Basisonderwijs en de TOPClass REC 3 en 4 hebben afgerond, krijgen voorrang bij vacatures van de deelnemende besturen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.