Nieuwe onderzoeksprojecten voor praktijk- en beleidsgericht onderzoek gehonoreerd

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verleent 13 miljoen euro aan subsidie aan 27 onderzoeksprojecten binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek. Ieder project ontvangt een subsidie van maximaal 500.000 euro. Ook ontvangen vijf onderzoekers NRO-subsidie om twee of drie jaar lang beleidsgericht onderzoek te doen.
 

De 27 onderzoeksprojecten (9 po, 8 vo, 5 mbo, 5 sectoroverstijgend) zijn door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek geselecteerd uit 49 uitgewerkte onderzoeksvoorstellen. De onderzoeksprojecten binnen deze subsidieronde zijn aanvragen voor onderwerpen en vraagstukken binnen één van de hoofdthema’s in het onderzoeksprogramma van het NRO:

  1. Onderwijsaanbod en curriculum
  2. Onderwijs en technologie
  3. De socialiserende functie van onderwijs
  4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  5. Onderwijs en levensloop
  6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

 
Beleidsgericht onderzoek
Voor deze subsidieronde golden drie verschillende thema’s:

  1. Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. De socialiserende functie van het onderwijs

Voor het onderzoek naar deze thema’s stelde het NRO 1.800.000 euro beschikbaar: maximaal 450.000 euro per project. De gehonoreerde voorstellen zijn op de website van de NRO (zie downloads hieronder) te vinden.
 
Afgeronde en nieuwe projecten kortlopend praktijkgericht onderzoek
Deze projecten voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek werden in schooljaar 2016-2017 uitgevoerd op 5 po-scholen, 1 sbo-school en 8 vo-scholen. De onderwerpen varieerden van vakdidactische interventies en Passend onderwijs aan nieuwkomers, tot burgerschapscompenties en diep leren. De uitkomsten en eindproducten (video’s en tutorials, toolkits, rubrics, checklists etc) staan in de NRO-projectendatabase.
Ook in het schooljaar 2018/2019 wordt weer kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek uitgevoerd in 18 projecten.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.